„Atyám, érzem, hogy végül le fog győzni a szeretet.

 

„Engem, mint papot egy jelentéktelen mozzanat rázott meg. Pio atya ezt írja egyik levelében lelki vezetőjének:  „A templomban a szentmise után hálaadó imádságom közben egyszerre úgy éreztem, tüzes lándzsa sebzi meg a szívemet…” Mi, papok milyen hosszú hálaadó imádságba merülünk mise után? A sekrestyébe bemenve a fecsegés helyett roskadjunk le a Szent Kereszt előtt! Igenis, mindegyikünkkel megtörténik a szív megsebzése a tüzes lándzsával, legalább egyszer egy papi életben. A cölibátus örömteli életének és papi szolgálatunknak is ez a forrása.

    Áldozásai után a világban élő, családos ember is életében legalább egyszer igenis megtapasztalja azt, amit Szent Pio atya így fogalmaz meg: „Atyám, érzem, hogy végül le fog győzni a szeretet.Csakhogy ezeket az isteni érintéseket Pio atya nem felejtette el, sőt élete fő eseményeivé tette, és ezekkel világította meg a szenvedés, a sötétség, a benső elhagyatottság óráit. A hit tőlünk is megköveteli azt a kitartást, hogy a legnehezebb időszakokban se szakadjunk el a napi áldozástól, szokásos imádságainktól és a gyakori gyónástól.

   A stigmatizáció természetfeletti adomány; annak, aki kapta, az a roppant nagy feladata, hogy azokat minden természetes fájdalom, fizikai szenvedés, lelki megaláztatás ellenére valóban Jézus sebeiként hordozza. Ezzel viszont minden keresztény feladatát megfogalmaztuk: az életben kapott minden sebet, fájdalmat, magányt lehet és kell is Jézus sebeiként vele, benne és érte hordozni. Ha szeretetünk nem visel stigmát, amelyet Jézussal hordozunk (senkit sem vádolva), akkor még azt sem tudjuk, mi a keresztény élet.

    A mi Urunk Jézus nem a szenvedést szerette, hanem a mennyei Atyát és minket, embereket, még a szenvedések közepette is. Ugyanígy szentjei – köztük Pio atya – sem a szenvedést szerették, hiszen az beteg dolog lenne, hanem Krisztust és embertársaikat, magát a szeretetet, akkor is, ha az fájdalommal jár. A mai ember csak addig szeret, amíg az szenvedéssel nem jár – tehát nem szeret, hiszen a szeretet örökké megmarad…..”

 

(fr. dr. Barsi Balázs OFM ajánlása a „Pio atya levelei” című könyvhöz)

 

VISSZA