A Szentatya 2009. június 21-én látogatást tett

Pio atyánál San Giovanni Rotondóban

 

           XVI. Benedek pápa az új Szent Pio templomban találkozott a térség papjaival, szerzeteseivel és a fiatalokkal. Emlékeztetett rá, hogy 2009. június 19-én, Jézus Szentséges Szívének ünnepén, amely a papok megszentelődésének napja, megnyitotta a papság évét. Ennek során tisztelettel emlékezünk meg Vianney Szent János, az arsi plébános halálának 150. évfordulójára. A pápa hangsúlyozta: rendkívül fontos a papok életszentsége az egyház élete és küldetése szempontjából. Mint az arsi plébános, Pio atya is a papi szolgálat méltóságára és felelősségére emlékeztet bennünket. Az Oltáriszentség iránti szeretetből fakadt számára is az a kézség, hogy fenntartás nélkül befogadjon minden hívőt, főleg a bűnösöket. Vianney Szent János egy nehéz történelmi időszakban minden eszközzel arra törekedett, hogy plébániai híveivel felfedeztesse a bűnbocsánat szentségének szépségét. A garganói kapucinus szerzetes is a lelkek gondozásának és megmentésének szentelte egész életét. Hány ember változtatta meg életét Pio atya türelmes papi szolgálatának köszönhetően, milyen sok órát töltött a szent a gyóntatószékben!  - emlékeztetett rá Benedek pápa. Pio atya életének másik nagy tanítása, hogy ráirányította figyelmünket az ima értékére és szükségességére. Saját magáról csak ennyit mondott: „Nem vagyok más, mint egy szegény barát, aki imádkozik”. Mindenütt valóban alázattal, bizalommal és kitartóan imádkozott. Minden keresztény lelkiségének ez az alapvető pontja, de még inkább a szerzeteseké, akik a szegénység, tisztaság és engedelmesség gyakorlásával közelről kívánják követni Krisztust. Napjaink szekularizált társadalmaiban olykor elbátortalanodhatunk, amikor a hit megfogyatkozását tapasztaljuk. Minden bizonnyal új csatornákon keresztül kell hirdetni az evangéliumi igazságot napjaink embereinek. Mivel azonban a keresztény hit alapvető lényege változatlan, szükséges, hogy visszatérjünk eredeti forrásához, Jézus Krisztushoz. Pio atya élete azt bizonyítja, hogy csak a keresztre feszített Jézussal való bensőséges kapcsolat képes az evangélium örömének és gazdagságának átadására még a távolállók számára is. (Vatikáni Rádió)

 

 

VISSZA