Győzni szeretnél?

 Ismerd meg Pio atya gondolatait a rózsafüzérről

Pietrelcinai Szent Pióról, azaz Pio atyáról közismert, hogy nagyon közel állt a szívéhez a rózsafüzér.

Az Aleteia portál egyik munkatársa kigyűjtött írásaiból néhány erről, illetve a Szűzanyáról szóló szövegrészt.

 

Távozz tőlem, sátán...

A gonosz meg akarja semmisíteni ezt az imádságot, de ez soha nem fog sikerülni neki.

A rózsafüzér azok imája, akik minden és mindenki felett győzedelmeskednek.

A Miasszonyunk tanította nekünk ezt az imát, mint ahogy Jézus tanította a Miatyánkot.

 

Az egyetlen fegyver...

Vannak, akik olyan esztelenek, hogy azt hiszik,

végig tudnak menni az életen Égi Édesanyánk segítsége nélkül.

Szeressétek a Madonnát, és imádkozzátok a rózsafüzért,

mert az ő rózsafüzére az egyetlen fegyver a mai világ bűnei, veszedelmei ellen.

 

Fogd meg az anyukád kezét...

A sötétség idején a rózsafüzérbe kapaszkodni olyan,

mintha megfognád Égi Édesanyád kezét.

Imádkozd mindennap a rózsafüzért! Bízd rá magad Máriára – Ő gondoskodik rólad.

 

Mellette...

A figyelmünk irányuljon az Üdvözlégyre és a köszöntésekre,

amelyekkel a Szent Szűz felé fordulunk, és a titkokra, amelyeket szemlélünk.

Mária jelen van mindegyik titokban, szeretettel és fájdalommal telve osztozott mindenben.

 

Amilyen gyakran csak lehetséges...

Szeresd a Szűzanyát, és segíts, hogy mások is megszeressék;

mindig imádkozd a rózsafüzért, amilyen gyakran csak lehetséges.

 

Pio atya imája a Szent Szűzhöz:           

„Könyörülj rajtam! Egyetlen részvéttel teli pillantásod új életet támaszt bennem, megtisztít, és felemel Istenhez; felemel ennek a világnak a szennyéből, hogy Hozzá mehessek, aki teremtett, aki újjáteremtett a szent keresztségben, visszaadva az ártatlanság fehér stóláját, amelyet beszennyezett az eredendő bűn.

Drága Édesanyánk, add, hogy szeressem Őt!”

 

Forrás: Aleteia.org

Fotó: Franciscan Media

Magyar Kurír

 

VISSZA