Befejezem Atyám, befejezem mára,
minden kegyelmedért, legyen örök hála...


Tisztelet, dicsőség, imádás, dicséret:
Neked fölséges Atya, Fiú és Szentlélek.


Áldalak Istenem, szentjeiddel áldlak,
mert megadtad létét tegnapnak és mának ...


Add, hogy a holnap szent Neveddel kezdjem
Uram én Teremtőm, Megváltó Istenem!


Befejezem Atyám! Mára befejezem,
örök jóságodért, örök hála legyen!


Adjon hálát érte minden teremtményed,
és bocsásd meg kérlek, a mi vétkeinket,
Atyám, erre kérlek!

Ámen.

 

 

 

VISSZA