PIO ATYA IMÁJA

A MINDEN KEGYELMEK ANYJÁHOZ...

 

 

Istennek  Szent  Anyja,  a  kegyelmek égi tárháza,  énnekem  is  jó Anyám, Mária!

Ó, Örök Atya Leánya, hatalmának birtokosa, esedezve kérlek, szánj meg engem, és részesíts azokban a kegyelmekben, amelyeket oly lángoló hévvel kérek! Ámen.   

Üdvözlégy, Mária…

 

Szentséges Szűz, az isteni kegyelmek könyörületes osztogatója, az emberré lett Ige anyja, a bölcsesség széke, tekintsd nagy fájdalmamat, és részesíts azokban a kegyelmekben, amelyekre legnagyobb szükségem van. Ámen.   

Üdvözlégy, Mária…

 

Szentséges Szűz Mária, az isteni kegyelmek tárháza, a Szentlélek szeplőtelen Mátkája, bajbajutottak jóságos menedéke, szomorúak vigasztalója! Foglald el magadnak szegény lelkemet, és áraszd el azokkal a kegyelmekkel, amelyeket édesanyai jóságodtól teljes bizalommal remélek! Ámen.   

Üdvözlégy, Mária…

 

Igen, igen jó Anyám! Te vagy a kegyelmek kincsesháza, a  bűnösök menedéke, a szomorúak vigasztalója, a kétségbeesettek reménysége, a keresztények hatalmas segítsége! Határtalanul bízom Benned, és tudom, hogy Jézusodnak azt a kegyelmét, amelyért lelkem üdvössége érdekében esedezem, nem tagadod meg tőlem. Ámen.   

Üdvözlégy, Mária…

 

Salve Regina    -    Mennyországnak Királynéja, irgalmasság Szent Anyja…

       VISSZA