PIO ATYA RÓZSAFÜZÉRE

 

Ezt a rózsafüzért a hagyományos (Domonkos) rózsafüzér segítségével imádkozhatjuk, azzal a különbséggel,

hogy több imával „ki van bővítve" az alábbiak szerint. A rózsafüzér első három titka és a tized titkai

a soron levő hagyományos rózsafüzér titkai szerint mondandók.

 

Bevezető imák:           Könyörögjünk…

 

1.   A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.

2.   Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.

3.   Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét, hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk. (A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság és istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.)

 

Keresztre:                                        Hiszekegy...

Az első nagy szemre:                         Miatyánk... Dicsőség...

Az első 3 kis szemre:                         Üdvözlégy     

……., aki hitünket növelje…

……., aki reményünket erősítse…

……, aki szeretetünket tökéletesítse…

           

de kibővítve:     Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...

 

Minden tizedben:

A nagy szemre:                             Miatyánk… Dicsőség…

A kis szemekre:                             Miatyánk… Üdvözlégy…

           

de kibővítve:     Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...

 

Dicsőség…és…”Ó, Mária, szeplő nélkül fogantatott

Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!

 

(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 Fohász.)

 

Minden tized után:   

1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szűz Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!

2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, s áldj meg minket és az egész világot!

3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!

 

Befejező imádság:       Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk. Ámen.

 

VISSZA